Pre usporiadateľov

Ponúkame tieto druhy vystúpení:

-elektrický koncert

postfolk bez hraníc

zvukovo bohatý s výraznou elektrickou gitarou s efektami, mandolou a ľudovým nástrojmi ( husle, píšťaly, fujara, rámový bubon)

Keďže cestujeme prevažne vlakom a nemôžeme so sebou nosiť žiadne prenosné ozvučenie je koncert vhodný len tam, kde disponujú bežným aparátom.

Technické podmienky:

-2 mikrofóny na spev

-1 linka-jack

-1 výstup na husľový snímač (phantom) – možno nahradiť nástrojovým mikrofónom

-1 mikrofón na rámový bubon (nie je nutné, ale je dobré-:))

-2x monitor (v núdzi aj 1x)

-2x zástrčka na 220V

-akustický mandolový koncert

(world music-folk)

komorný a intímny koncert s prirodzeným akustickým zvukom, namiesto elektrickej gitary len s mandolou, čo zvuk posunie smerom k world music, prípadne folku. Niektoré piesne z repertoáru vypadnú, lebo sa ku nim mandola nehodí, iné naopak pribudnú. Je vhodný do i menších priestorov, ktoré netreba zvučiť (čajovne, kaplnky, kostolíky, bytové koncerty ap). A všade tam, kde uprednostňujú akustickú hudbu.

Technické podmienky:

-priestor s vhodnou akustikou

-alebo 2 priestorové mikrofóny

-alebo bežné ozvučenie: 2x dynamický mikrofón-spev, 1x jack-mandola, 1x phantom snímač husle (alebo nástrojový mokrofón), 2x monitor

Příběhy dvou krajin

dvojkoncert s českým pesničkárom Petrom Linhartom

„Mlha slovenských samot (Hmlisto) i českoněmeckého pohraničí (Petr Linhart) v písňových obrazech. Postfolkový výlet do zapomínaných destinací.“

V prvej polovici vystúpi Hmlisto elektricky, v druhej časti Petr Linhart, ktorého na elektrickej gitare sprevádza Ján Kicko

zaznie aj niekoľko spoločných piesní z pripravovaného albumu Československé príbehy

https://www.facebook.com/veronika.kickova.5/videos/3948640985185685

Technické podmienky:

3 mikrofóny na spev

2 linky-jack

1 výstup na husľový snímač (phantom) – možno nahradiť nástrojovým mikrofónom

3x monitor

3x zástrčka na 220V

Příběhy dvou krajin-stage plan

Kontakt:

hmlistoband@gmail.com

+421 915537857

Veronika a Ján Kickovci, Prochot 241, 96604 Horná Ždaňa, SR