Publicistika

okrem hudby a korytárstva sa Veronika Kicková venuje aj publicistike, predovšetkým článkom a reportážam pre médiá so spoločensko-environmentálnou tematikou.

Cyklus článkov Tradice jako východisko pre časopis Sedmá generace – sa venoval téme dobrovoľnej skromnosti a udržateľného životného štýlu z rôznych uhlov pohľadu a v širších súvislostiach. Čerpal tiež z dlhodobých osobných skúseností autorky.

https://sedmagenerace.cz/temata/eko-styl/

Voľným pokračovaním je cyklus Na samotě, reflektujúci predovšetkým osobné skúsenosti a náhľady autorky na rôzne témy z odstupu človeka žijúceho síce na prvý pohľad na okraji spoločnosti, napriek tomu preberajúceho zodpovednosť sa stav vecí okolo seba.

https://sedmagenerace.cz/author/veronika_kickova/-odkazy na články na stránkach časopisu

Veronika Kicková publikovala aj v časopisoch Veronica a Kruh života.( A v istom období očarenia prírodnou mystikou aj časopise Rodná cesta, od ktorého sa názorovo definitivne odklonila po roku 2013.) Je tiež autorkou prózy Jánošíkov tanec (Dajo 2001).

https://www.databazeknih.cz/knihy/janosikov-tanec-281604

Pridaj komentár